Selecteer een pagina

STARTERSWONINGEN ZUIDDIJK

De Zuiddijk is een historisch lint dat van belang is voor de geschiedenis van de Zaanstreek. De dijk heeft een belangrijke cultuurhistorische betekenis op regionaal niveau. De bebouwing langs de dijk bestaat uit kleinschalige bedrijven en woningen aan de dijk. Op de achtererven staan schuren, stallen, loodsen en uitbreidingen van de woningen, in het algemeen ondergeschikt aan de bebouwing langs de dijk. Het kavel Zuiddijk 255 A-D neemt een bijzondere positie in deze historische structuur.

Direct langs het kavel loopt haaks op de dijk een langzaam verkeersverbinding, het Sluispad. Aan de overzijde van het Sluispad is de ruimte naar de Hanenpadsluis open en voornamelijk groen. De ruimte naast de sluis is een van de zeldzame open plekken langs de Zuiddijk. Op dit punt is de structuur van de paden, het water, de hoogte van de dijk en de sluis zelf goed zichtbaar.

Het ontwerp voor de nieuwbouw van vier starterswoningen achter de dijk langs het Sluispad houdt rekening met deze bijzondere positie. Het betreft een kalm ontwerp dat refereert aan de Zaanse schuren zoals deze vaak achter de dijk te zien zijn.

Door de goothoogte van de nieuwbouw te beperken tot 3 meter en de rooilijn van de zijgevel iets terug te leggen ten opzichte van de bestaande boerderij, toont het volume zich bescheiden vanaf de dijk en vormt het langgerekte gebouw een vanzelfsprekende beëindiging van de groenstrook en het Sluispad. Aan de achterzijde van het erf opent het gebouw zich juist naar de sloot toe met een meer glazen kopgevel. Ook de repeterende houten draagconstructie, zwart-geteerde verticale lamellen en een zwart omlijste langskap met blauwzwarte pannen verwijzen naar het buitenvolume van deze Zaanse schuur. Het contrast met het lichte binnenvolume en de strakke moderne detaillering maken het gebouw tot een ontwerp van nu.

DETAILS

Opdrachtgever Privaat

Programma 4 starterswoningen

Locatie Zuiddijk 255ABCD, Zaandam

Jaar ontwerp 2016

Jaar uitvoering 2020/2021

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
UA-9346222-1